6 דברים שכל מורה לנהיגה צריך לדעת על ביטוח חובה לרכב

על פי פקודת ביטוח רכב מנועי, תש"ל 1970 (להלן: "הפקודה"), קיימת החובה להחזיק פוליסת ביטוח חובה בתוקף ברכב. אך האם אתם, מורי הנהיגה יודעים מהו ביטוח החובה ומה הוא מכסה?
להלן הסבר קצר על ביטוח החובה לרכב ומספר שאלות ותשובות נפוצות שיעזרו לכם להיות נהגים שומרי חוק ומוגנים מבחינה ביטוחית.
ביטוח החובה כשמו כן הוא, והוא מתחייב על פי חוק הפקודה המחייבת חובת ביטוח לכל "רכב מנועי" ("רכב מנועי" לפי הגדרתו בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה 1975).
חשוב לדעת! תעודת ביטוח החובה נכנסת לתוקף רק כאשר שולמה בפועל ומוטבעת עליה חותמת המאשרת ששולמה, בהתאם לתקופת הביטוח הנקובה.

 1. מה מכסה ביטוח החובה?
  ביטוח החובה מכסה נזקי גוף בלבד ותכליתו סוציאלית. כלומר, פיצוי לכל נפגע. הביטוח הוא עבור כל נוסעי הרכב והנהג וכולל הולכי רגל שנפגעו ע"י הרכב.
  בביטוח זה, הוטלה אחריות מוחלטת על כל נהג שהיה מעורב בתאונת דרכים, כלומר הזכות לפיצוי איננה תלויה בקיום אשם של הנפגע. לכן, במקרה של תאונה בה מעורבים מספר רכבים ובהם נפגעי גוף, כל נפגע תובע את הפוליסה של הרכב בו נסע. הפיצוי לנפגעים נקבע בהתאם לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 (להלן: "חוק הפלת"ד").
  כך, מי שיש לו עילת תביעה לפי חוק זה, אינו יכול לתבוע על פי פקודת הנזיקין, אלא במקרה חריג אם נפגע בתאונה שנגרמה על ידי אחר במתכוון.
 2. האם ניתן להעביר את ביטוח החובה לקונה הרכב ?
  התשובה היא, לא. ביטוח החובה נערך לבעל הפוליסה באישור חברת הביטוח ולא ניתן לחייב את חברת הביטוח לקבל לביטוח את קונה הרכב.
  בעת מכירת רכב עומדות בפניך שתי אפשרויות :
  א. לבטל את ביטוח החובה ולקבל החזר יחסי.
  ב. במידה בכוונתך להחליף את רכבך, יש אפשרות להקפיא את הביטוח לתקופה קצרה ולאחר מכן לבצע החלפה של הרכב בתעות הביטוח. ביצוע החלפה כרוכה בעלות.
 3. מדוע יש הבדלים במחירי ביטוח החובה?
  מחירי הביטוח הינם דיפרנציאלים והם בהתאם לפרמטרים המתייחסים לנתוני הרכב ולנוהגים בו.
 4. מדוע יש הבדלים במחירי ביטוח החובה בין חברות הביטוח ?
  בעבר, הכיסוי בביטוח החובה חל ברובו ע"י "אבנר" – איגוד לביטוח נפגעי רכב בע"מ ומחיר הביטוח היה זהה על פי רוב . החל משנת 2003, הכיסוי הביטוחי עבר במלואו לחברות הביטוח ושוק זה נפתח לתחרות. כל חברת ביטוח מתמחרת באופן שונה את הסיכון בהתאם לפרמטרים השונים ומכאן ההבדלים במחירים.
  במחירי ביטוח חובה לרכבי לימוד נהיגה קיימים הבדלים משמעותיים בין חברות הביטוח.
 5. מורי הנהיגה לרוב לא אשמים בתאונות, מדוע בכל זאת, נרשמות להם תביעות בביטוח החובה?
  נכון. ברוב תאונות הדרכים בהם מעורבים רכבי לימוד נהיגה, אכן האחריות לנזק חלה על הצד השני, הדבר נובע מאי שמירת מרחק וחוסר תשומת לב לרכב מלפנים. כפי שצוין לעיל, כל נפגע תובע את ביטוח החובה ברכב בו נכח. בביטוח החובה האחריות היא ללא אשם ולכן התביעה נרשמת עליכם. שימו לב שלעיתים ברכבכם יש תלמידים נוספים מאחור שגם לצערנו נפגעים ותובעים את ביטוח החובה שלכם.
 6. במקרה של מעורבות בתאונת דרכים, האם למסור את פרטי ביטוח החובה שלי?
  כיוון שאין חובה שביטוח החובה והמקיף או הצד שלישי יהיו באותה חברת ביטוח, ייתכן כי הכיסוי הביטוח לנזקי הרכוש מבוטח בחברת ביטוח אחרת מביטוח החובה. לכן, במקרה של מעורבות בתאונה יש למסור את פרטיך ובמקביל לקחת את פרטי הרכבים המעורבים, פרטי הנהגים ופרטי המבטחים שלהם כולל סוכן הביטוח. אלו גם הפרטים שיש לקבל מיתר המעורבים בתאונה.

 

נסיעה בטוחה!