פוליסות ביטוח בעניין נפילת עגורני צריח

crane-slide

לאחרונה קרו מספר מקרים של נפילת מנופים (עגורני צריח) באתרי בניה ונגרם נזק רב לגוף ולרכוש.

כמו תמיד לאחר אירוע עולות שאלות הכיסוי הביטוחי- איזה ביטוח מכסה מה והאם אנחנו מבוטחים כמו שצריך???

על מנת לעשות קצת סדר באי הבהירות, להלן הסבר קצר בנושא:

  1. את הרכוש עצמו – העגורן – יש לבטח בפוליסת צמ"ה . ברוב פוליסות הצמ"ה בסיס הביטוח הינו על פי שווי הציוד כחדש, יש להוסיף כמובן ולציין גם את התוספות ושווין. לאחר נזק, התשלום הוא לפי שווי הממשי של הרכוש בניכוי בלאי במידה ויש. ביטוח צמ"ה לעגורן ניתן לבצע רק לאחר קבלת דוח ביקורת הנדסי עדכני ללא ליקויים ואישור ממשרד העבודה.
  2. נזק לגוף ולרכוש צד שלישי- במידה והעגורן נפל ופגע בגוף או ברכוש של עוברי אורח או בניינים שכנים, הביטוח המתאים ביותר הוא באמצעות פרק צד שלישי בפוליסת העבודות הקבלניות של הפרויקט אותו ערך היזם או הקבלן. יש לוודא שסכום הביטוח מספק ולא נמוך. יש כמובן אפשרות לבטח את העגורן עצמו בביטוח צד שלישי לנזקי רכוש וגף לצד שלישי אך פה גבול האחריות שניתן לרכוש אינו גבוה מספיק.
  3. פגיעה למפעיל העגורן- מכוסה במסגרת פרק חבות מעבידים בפוליסת העבודות הקבלניות של הפרויקט.
  4. נזק לפרויקט עצמו- במקרים בהם קרס העגורן על הפרויקט שבבניה, הנזק מכוסה במסגרת פוליסת העבודות הקבלניות של הפרויקט.

יש לוודא כי קיימים כל הביטוחים המתאימים ליזם ולקבלן וכן לבעלי העגורן.

*האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ו/או ביטוחי.

*ט.ל.ח