ביטוח קבלנים

ביטוח קבלנים

 

ביטוח עבודות קבלניות הוא ביטוח עבור הקבלן ואו היזם כנגד סיכונים שנובעים מאופי פעילותם. ביטוח זה הינו עם בסיס “כל הסיכונים” אך יש לשים לב להחרגות בפוליסה והתאמתם לצרכי המבוטח.

פוליסה זאת כוללת סיכוני רכוש, אחריות כלפי צד שלישי וחבות מעבידים.

לביטוח זה נהוג להוסיף כיסויים וביטוחים נוספים בהתאם לאופי העבודה כגון:

  • ביטוח אחריות מקצועית לקבלנים.
  • ביטוח חבות המוצר למבנים.
  • ביטוח צמ”ה לציוד.
  • ביטוח שבר מכני.

קבלן/יזם, יש לקחת בכבד ראש את נושא הביטוח. אנחנו בויגודסקי מתמחים בתחום ביטוח זה ומלווים מספר רב של יזמים וקבלנים בתפירת חליפת הביטוח המתאימה להם ביותר.

החל מתחילת 2011 נבחרנו כסוכני הבית של ארגון הקבלנים במחוז חיפה, נהריה וחדרה.

הפניה לביטוח חבות המוצר לקבלנים