ביטוח צד שלישי והרחבה לאחריות מקצועית לועדי הורים

חדש- ביטוח צד שלישי כולל הרחבה לביטוח אחריות מקצועית לועדי הורים בבתי ספר

חינוך ילדנו הינה פעילות מאוד מורכבת המוטלת על מספר רב של גורמים, בין היתר גם על ההורים.

ועד ההורים הינו כלי חשוב בעל השפעה ויכולת מעורבות גבוהה על הנעשה במסגרות החינוכיות של ילדינו. בין היתר כחלק מהפעילות ההתנדבותית, ההורים מארגנים מגוון פעילויות חוץ בית ספריות לטובת התלמידים וכן מרכז את הפעילות התנדבותית של הורי התלמידים במסגרת מיזם "נשק וסע" לסיוע תחבורתי בטיחותי לילדי בית הספר.

ועדי הורים מארגנים פעילות חינוכית חשובה בזמנם הפנוי וזאת ללא קבלת כל תמורה.

על חברי הועד והמתנדבים החובה לשאול  עצמם על מי חלה האחריות על הפעילות אותה מארגן הועד?

האחריות לפעילות זו חלה באופן אישי על כל אחד מחברי הועד ביחד או לחוד.

ועד הורים אינו מהווה אישיות משפטית נפרדת (לא מדובר בגוף מוכר כמו עמותה ו/או חברה) ולכן קיימת חשיפה אישית לחברי הועד.  

לדוגמא ארגן הועד טיול לילדי הכיתה או מדורת ל"ג בעומר לצורך גיבוש וכיף לתלמידים, אחד מהילדים נפגע בגופו ונגרמה לו נכות, הורי התלמיד עלולים להגיש נגדכם תביעה בגין הנזק שנגרם לילד, העשוי להסתכם במאות ואף מיליוני שקלים כולל עליות הוצאות משפט. דוגמא זו אינה בדיונית וממש בעת האחרונה מתנהל דיון נרחב בנושא, עקב תביעות שהוגשו לבתי המשפט כנגד חברי ועד הורים בגין נזקים שנגרמו לילדים ו/או להורים שהשתתפו בפעילויות ו/או צדדים שלישיים.

 

האם אחריותו של ועד ההורים מכוסת במסגרת ביטוח של בית הספר ו/או רשות/מועצה מקומית ו/או משרד החינוך? בתביעות שהוגשו ונידונו בבית המשפט לא ניתנה כל הגנה או מענה ביטוחי מטעם הרשויות המקומיות או משרד החינוך ולפיכך מבטלים לאחרונה ועדי ההורים פעילויות, לאור חוסר מענה ביטוחי הולם.

 

להורדת טופס ההצטרפות לחץ כאן

 

כעת עלה בידנו להציע פתרון והגנה ביטוחית!

הדרך הנכונה ביותר להתגונן אל מול החשיפה לסיכונים היא בעריכת פוליסת ביטוח מתאימה.

אנו מציעים מוצר חדשני וייחודי המבטח מפני סיכוני תביעת צד שלישי כולל הרחבה לביטוח אחריות מקצועית של חברי הועד.

 

מה כוללת פוליסת הביטוח?

פוליסה בית ספרית (פוליסה אחת לועד הורי בית הספר), המכסה את כל חברי ועד ההורים המשויך לבית הספר וכן את ההורים המתנדבים במסגרת הפעילויות המאורגנות ע"י ועד ההורים.

הפוליסה כוללת פעילות במסגרת כיתתית וגם את אחריות הועד הכיתתי.

 

ביטוח צד שלישי בגבול אחריות 5,000,000 ₪ למקרה ולתקופה.

התלמידים וגם ההורים המשתתפים בפעילות נחשבים כצד שלישי.

הפוליסה כפופה לתנאיי מהדורת ביט  2013.

ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות 500,000 ₪ למקרה ולתקופה.

 

*הרחבות נוספות הכלולות בביטוח:

כיסוי למעילה ו/או מרמה ו/או אי יושר של מי מחברי הועד.

כיסוי לשון הרע, דיבה ו/או השמצה.

כיסוי לאובדן מסמכים שאינם מסמכים סחירים או בעלי ערך כספי נקוב.

* בגבול אחריות של 100,000 ש"ח.

 

השתתפות עצמית כללית בפוליסה: 2,000 ₪ לתביעה.

מה העלות?

הפרמיה הינה שנתית ומחושבת לפי מספר התלמידים הרשומים בבית הספר

*הפוליסה הינה בית ספרית המשולמת על ידי גורם אחד.

**פרמיה  מינימלית: מחושבת לפי 250 תלמידים.

***חברת הביטוח גובה דמי הסדר תשלומים בפריסה מעל 4 תשלומים המשולמים מיום תחילת הביטוח.

חשוב לדעת:

חתימת הורים על ממסמך "הסכמה להשתתפות" אינה מסירה את האחריות ואינה מונעת תביעות.

בנוסף קיימים גופים וצדדים שלישיים שאינם חתומים עם מסמך כגון ביטוח לאומי , חברות ביטוח החוזרות בתביעות שיבוב וכן עוברי אורך וספקים. לפיכך חשיבות רכישת ביטוח מתאים הינה חד משמעית!

 

להורדת טופס ההצטרפות לחץ כאן

 

 

התיאור המוצג לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע במסמך זה לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור במסמך  זה או בכל פרסום אחר.