ביטוח סייבר

בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה ההולכת וגוברת של אירועי סייבר בארץ ובעולם. התקפות הסייבר על מערך המחשוב והמידע עלולות לפגוע בנתונים ופעילות עסקית בעלת ערך רב. עם התפתחות הסייבר, והתלות של ארגונים בתפקודו התקין, התפתחו סוגים חדשים של סיכונים למערכות המידע ותקשורת בין מחשבים, שחייבו ארגונים להיערך אחרת ולהתייחס לסיכוני סייבר כחלק ממערך הביטוח העסקי.

מי צריך את זה בכלל?

כל עסק אשר מתנהל כיום בעזרת תקשורת בין מחשבים ו/או אמצעי מחשוב כזה או אחר חשוף לפגיעות סייבר החל מפגיעה בתפקוד העסק ברמת השבתת תקשורת שרשרת האספקה וכן חשיפת מידע רגיש בנוגע לצד ג'. כאן נכנס לתמונה מוצר ביטוחי שהתפתח בשנים האחרונות – ביטוח סייבר.

מה מכסה פוליסת ביטוח הסייבר?

אנו מציעים לקהל לקוחותינו כיסוי ביטוחי סייבר להגנה מפני פריצות אבחת מידע של כלל חברה לביטוח. כיסויי הסייבר של חברת כלל מעניקה מענה ביטוחי לעסקים קטנים, בינוניים וגדולים. כיסוי זה מעניק לכם הגנה בעת קרות אירוע פריצת אבטחה ואיומים טכנולוגיים שונים.

מה כולל הכיסוי?

  • כיסוי אחריות בגין נזק לצד שלישי הנגרם מאירוע סייבר
  • כיסוי בגין אירוע אבטחת מידע והגנה על פרטיות- הכולל גניבה או גילוי מידע פרטי או תאגידי סודי.
  • כיסוי מפני השחתה או מחיקת מסד נתונים ממערכות המחשב כתוצאה מכשל אבטחה .
  • כיסוי בגין אי מניעת שיגור וירוס למערכות מחשב צד שלישי.
  • כיסוי מדיה בגין הצגת מידע באתר האינטרנט של המבוטח או שימוש בתוכן אשר נעשה בהעתקה, הוצאת דיבה או אחר.
  • כיסוי הוצאות חקירה או הליך מנהלי בגין אירוע סייבר.

הגנה מפני סיכוני סייבר לבית העסק או למשרד המבוטח

  • כיסוי בגין נזקי סחיטה כתוצאה מאיום לפגיעת סייבר.
  • כיסוי בגין הוצאות המבוטח לשחזור מסד נתונים.
  • כיסוי אובדן תוצאתי.