ביטוח דירה

ביטוח דירה

 

ע”פ רוב, הדירה נחשבת כרכוש היקר והחשוב ביותר.

הדירה ובעליה חשופים לקטסטרופות ולנזקים העלולים להיגרם מאירועים שונים ולכן חשוב מאוד להקפיד ולבטח את הדירה ותכולתה.

פוליסת הביטוח הסטנדרטית היא “פוליסה תיקנית” , כלומר הכיסויים וההגדרות בפוליסה הן תחת תקנות הפיקוח על הביטוח במשרד. עם זאת חשוב לדעת כי ניתן להרחיב את הכיסויים הביטוחיים  של הפוליסה הסטנדרטית וחשוב להתאים ולעדכן את הביטוח ע”פ הצורך.

בטוח הדירה מורכב מביטוח מבנה, ביטוח תכולת הדירה, ביטוח צד שלישי.

ביטוח הדירה כולל ביטוח כנגד רעידות אדמה אלא אם חתם המבוטח על בקשת ויתור על כיסוי זה.