ביטוח אחריות מקצועית

ביטוח אחריות מקצועית

 

ביטוח אחריות מקצועית קיים מתוך הצורך לתת מענה ביטוחי לבעלי מקצועות חופשיים המספקים שירות וייעוץ  ו/או לבעלי מלאכה הנותנים שירותים פיזיים בגין נזקים ממוניים ו/או פיזיים שנגרמו בדרך כלל לצדדים שלישיים עקב מעשה רשלנות ו/או הפרת חובה חקוקה במסגרת העיסוק והמקצוע.

קיימים הבדלים בין תוכניות ביטוח אחריות מקצועית השונות, יש חשיבות יתרה להתאמת הביטוח הנכון ביותר עבור צרכי המבוטח. ביטוח זה על פי רוב הינו ביטוח “על בסיס הגשת התביעה” כלומר הכיסוי הביטוחי הינו בגין תביעה שתוגש כנגד המבוטח לראשונה בתקופת הביטוח לכן חשוב להקפיד על רצף ביטוחי. במידה והמבוטח הפסיק את פעילותו במקצוע עליו לרכוש ביטוח run off לכיסוי תביעות עתידיות בגין נזקים שנגרמו בתקופת עיסוקו במקצוע.

אנו עדים לריבוי תביעות כנגד בעלי מקצוע לכן חברות הביטוח נזהרות מאוד בעריכת ביטוח מסוג זה.

דוגמאות לביטוחי אחריות מקצועית:

  • אחריות מקצועית לרופאים.
  • אחריות מקצועית לעורכי דין.
  • אחריות מקצועית למהנדסים.
  • אחריות מקצועית לאדריכלים.
  • אחריות מקצועית קבלנים.