במשרדנו ביטוח ייחודי לצלמים כולל אפשרות להרחבה לאחריות מקצועית

להלן דוגמא לתוכנית ביטוח בסיסית:

 • תכולה בסכום ביטוח עד 50,000 ₪
 • שיפורי מבנה בסכום ביטוח עד 50,000 ₪
 • כולל כיסוי לטרור בפרק התכולה ושיפורי המבנה עד 50,000 ₪ על בסיס נזק ראשון.
 • כולל כיסוי לרעידת אדמה ונזקי טבע
 • כולל הרחבות שחזור מסמכים ושחזור מידע דיגיטלי
 • ציוד צילום על בסיס כל הסיכונים 24/7 בכל הארץ בסכום ביטוח עד 30,000 ₪
 • צד שלישי בגבול אחריות של 2,000,000 למקרה ולתקופה
 • כולל כיסוי להוצאות משפט בהליכים פליליים
 • חבות מעבידים בגבול אחריות של 5,000,000 ₪ למקרה ולתקופה – עד שלושה עובדים
 • השתתפות עצמית לכל נזק- 2,000

*הכיסוי המחייב בהתאם לתנאי הפוליסה ואישור חברת הביטוח
סה"כ פרמיה שנתית על בסיס מזומן – 990 ₪

דוגמא להרחבת החבילה לכיסוי אחריות מקצועית לצלמים:

בתוספת פרמיה של כ 1,750 ₪ בלבד!

 • כיסוי אחריות מקצועית לצלמים בגבול אחריות של 400,000 ₪ למקרה ולתקופה
 • השתתפות עצמית לכל נזק – 10,000 ₪
 • הביטוח על בסיס יום הגשת התביעה
 • מתאים לבעלי מקצוע התחום האירועים: צילום אירועים- סטילס , מגנטים וכד' העומדים בתנאים הבאים:
  • הכיסוי מתאים לבעלי מחזור עסקי שנתי של עד מליון ₪  ובעלי ניסיון תביעות נקי.
  • הכיסוי אינו כולל עיסוק ברחפנים /או מצלמות רחף
  • הכיסוי כפוף לביצוע גיבויים

**הכיסוי המחייב בהתאם לתנאי הפוליסה ואישור חברת הביטוח